Добре дошли!

За нас

Фирма "СЕДОНА-ОП" ЕООД е търговска компания, основана през 2007 г.

Ние доставяме оборудване и резервни части за енергетиката, минната, добивната и преработвателната промишлености и извършваме консултантски услуги и инженеринг в областта на енергетиката и опазването на околната среда.

От януари 2011 г. фирмата е сертифицира по стандарт ISO 9001:2008, а от декемри 2016 г.
по ISO 9001:2015.

Услуги

Нашата фирма извършва доставки на машини, съоръжения и консумативи, на консултантски услуги, на висококачествени и иновативни решения в областта на енергетиката, минната, добивната и преработвателната промишлености, както и цялостното им сервизиране и следпродажбено обслужване.

Богатия ни опит и висок професио-нализъм ни дава възможност да отговорим на изискванията на всеки един от нашите клиенти.

Партньори 

„СЕДОНА-ОП” ЕООД доставя високотехнологични продукти, внедрява нови технологични решения и разработки за изграждането и утвърждаването на съвременните енергетика, минна, добивна и преработвателна промишлености в България.

Днес ние сме бизнес партньори с водещите фирми в тези области. Основен и ръководен фактор в дейността ни е коректността към всеки един бизнес партньор и клиент. 

Прочети повече...
Прочети повече...

Прочети повече...