Приносът на „СЕДОНА-ОП” ЕООД за изграждането и утвърждаването на съвременните енергетика, минна, добивна и преработвателна промишлености в България е, че ние доставяме високотехнологични продукти, внедряваме нови технологични решения и разработки.
Днес ние сме бизнес партньори с водещите фирми в тези области. Основен и ръководен фактор в дейността ни е коректността към всеки един бизнес партньор и клиент.