Нашата фирма извършва доставки на машини, съоръжения и консумативи, на консултантски услуги, на висококачествени и иновативни решения в областта на енергетиката, минната, добивната и преработвателната промишлености, както и цялостното им сервизиране и следпродажбено обслужване.
Богатия ни опит и висок професионализъм ни дава възможност да отговорим на изискванията на всеки един от нашите клиенти.