Фирма "СЕДОНА-ОП" ЕООД е търговска компания, основана през 2007 г.
Ние доставяме оборудване и резервни части за енергетиката, минната, добивната и преработвателната промишлености и извършваме консултантски услуги и инженеринг в областта на енергетиката и опазването на околната средаОт януари 2011 г. фирмата е сертифицирана по стандарт ISO
 9001:2008, а от декември 2016 г. по  ISO 9001:2015.